Systemutveckling

Ett system är ett samlingsnamn för olika komponenter med relationer och associationer som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Ett system för oss kan t ex vara en intern elektronik- och mjukvaruarkitektur i en inbyggt produkt eller en arkitektur av styrenheter som kommunicerar och samverkar med varandra.

Vi föredrar att använda en modell-baserad metod för systemutveckling där vi gör en UML-modell med olika diagram som är lämpliga för den specifika komponenten eller funktionen. Dessa kan vara komponentdiagram, use-case diagram, aktivitetsdiagram, sekvensdiagram eller tillståndsmaskiner. Verktygen vi använder för att bygga upp denna modell är vanligtvis Rhapsody eller Enterprise Architect.

Vi brinner för agil systemutveckling och är en anhängare av KISS * principen.

*KISS = “Keep It Simple Stupid”

free joomla templatesjoomla templates
Copyright © 2018  Wallin Technologies AB